Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

Peter Helexa
SWAN Mobile, Riaditeľ obchodu a marketingu

Kreativ Gang
Kreativ Gang

Juraj Smolka
Cambridge Study Slovensko

Karel Kostka
Vysoká škola Humanitas, prodekan

Jana Loučková
Slovenská pošta, vedúca odboru vzdelávania a rozvoja

Novinky


17.09.2016

Pozvánka na konferenciu

V sekcii Dokumenty bol pridaný pdf dokument.

všetky novinky »


ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

KATEDRA SPOJOV


Vás pozývajú na

5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

 

MARVI 2016

Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií

Konferencia sa koná pod záštitou

rektorky ŽU v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.

 

Medzinárodné stretnutie pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít 
a iných vzdelávacích inštitúcií, ako aj zástupcov reklamných agentúr

On line versus Off line


Univerzitný vedecký park

24.  -  25. november 2016

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
KOVAL SYSTEMS
KPMG
SWAN
Slovenská pošta, a.s.
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved