Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

Róbert Slovák
Prezident KRAS-u (Klubu reklamných agentúr Slovenska)

doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
STU Bratislava, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

PhDr. Peter Murár
UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie

doc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.
STU Bratislava, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Ing. Ján Fľak, PhD.
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Novinky

všetky novinky »

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

KATEDRA SPOJOV


Vás pozývajú na

4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

 

MARVI 2014

Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií

Konferencia sa koná pod záštitou

rektorky ŽU v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.

 

Medzinárodné stretnutie pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít 
a iných vzdelávacích inštitúcií, ako aj zástupcov reklamných agentúr

„Per aspera ad successu - Cez prekážky k úspechu“


Rajecké Teplice

06.  -  07. november 2014

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
SEVAK, a.s.
CREATE
KOVAL SYSTEMS
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved