Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

Peter Helexa
Slovenská pošta, generálny riaditeľ

Kreativ Gang
Visual Gang

Dagmar Cagáňová
Prodekanka pre zahraničné projekty, MTF STU BA

Jana Loučková
Slovenská pošta, vedúca odboru vzdelávania a rozvoja

Eliška Holienčíková
Maurit, marketingový zástupca

Novinky

všetky novinky »


ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

KATEDRA SPOJOV


Vás pozývajú na

6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

 

MARVI 2018

Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií

Konferencia sa koná pod záštitou

 Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.

 

Medzinárodné stretnutie pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít 
a iných vzdelávacích inštitúcií, ako aj zástupcov reklamných agentúr

New trends in Marketing and Management


Univerzitný vedecký park

25.  -  26. október 2018

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
SEVAK, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Ernst and Young
Signis
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved