Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

Novinky

všetky novinky »

Cena a pokyny pre uhradu vložného

Aktívna účasť na konferencii: vložné 150 eur (vrátane DPH)

 

Pasívna účasť na konferencii, len zaslanie článku do zborníka: 50 eur (vrátane DPH)

 

 Vložné pokrýva náklady spojené s vyhotovením zborníka a distribúciou zborníka pasívnym účastníkom konferencie.

 

 Pokyny pre úhradu vložného:

 

Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS,
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Platba SEPA:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05, Bratislava


IBAN: SK8181800000007000269888

 

BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 25102018

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
Účel platby: MENO PRIEZVISKO
K platbe je potrebné uviesť: fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
SEVAK, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Ernst and Young
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved