Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

Peter Helexa
Slovenská pošta, generálny riaditeľ

Kreativ Gang
Visual Gang

Dagmar Cagáňová
Prodekanka pre zahraničné projekty, MTF STU BA

Jana Loučková
Slovenská pošta, vedúca odboru vzdelávania a rozvoja

Eliška Holienčíková
Maurit, marketingový zástupca

Novinky

všetky novinky »


Cena a pokyny pre uhradu vložného

Aktívna účasť na konferencii: vložné 150 eur (vrátane DPH)

 

Pasívna účasť na konferencii, len zaslanie článku do zborníka: 50 eur (vrátane DPH)

 

 Vložné pokrýva náklady spojené s vyhotovením zborníka a distribúciou zborníka pasívnym účastníkom konferencie.

 

 Pokyny pre úhradu vložného:

 

Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS,
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Platba SEPA:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05, Bratislava


IBAN: SK8181800000007000269888

 

BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 25102018

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
Účel platby: MENO PRIEZVISKO
K platbe je potrebné uviesť: fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
SEVAK, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Ernst and Young
Signis
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved