Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

Peter Helexa
Slovenská pošta, generálny riaditeľ

Kreativ Gang
Visual Gang

Dagmar Cagáňová
Prodekanka pre zahraničné projekty, MTF STU BA

Jana Loučková
Slovenská pošta, vedúca odboru vzdelávania a rozvoja

Eliška Holienčíková
Maurit, marketingový zástupcaOrganizácia

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra spojov

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina, 

 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

IBAN: SK8181800000007000269888

 

BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 25102018

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
Účel platby: MENO PRIEZVISKO
K platbe je potrebné uviesť: fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH.

 

 

 

 

 

IČO: 00397 563

DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
SEVAK, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Ernst and Young
Signis
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved