Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

Organizácia

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra spojov

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina, 

 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

IBAN: SK8181800000007000269888

 

BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 26112020

IČO: 00397563
IČ DPH: SK 2020677824
Účel platby: MENO PRIEZVISKO
K platbe je potrebné uviesť: fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH.

 

 

 

 

 

IČO: 00397 563

DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved