Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

E

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Tel: +421 41 513 3111, 3053, 3054, 3055, 3056
Fax: +421 41 513 1527

Webstránka: www.fpedas.uniza.sk

Popis

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci všetkých akreditovaných študijných programov.Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch.

Fakulta PEDAS orientuje vedecko-výskumnú činnosť na riešenie problémov technológie dopravných a spojových procesov, dopravnej techniky a ekonomiky dopravy a spojov.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved