Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

Peter Helexa
Slovenská pošta, generálny riaditeľ

Kreativ Gang
Visual Gang

Dagmar Cagáňová
Prodekanka pre zahraničné projekty, MTF STU BA

Jana Loučková
Slovenská pošta, vedúca odboru vzdelávania a rozvoja

Eliška Holienčíková
Maurit, marketingový zástupcaFakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

E

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Tel: +421 41 513 3111, 3053, 3054, 3055, 3056
Fax: +421 41 513 1527

Webstránka: www.fpedas.uniza.sk

Popis

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci všetkých akreditovaných študijných programov.Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch.

Fakulta PEDAS orientuje vedecko-výskumnú činnosť na riešenie problémov technológie dopravných a spojových procesov, dopravnej techniky a ekonomiky dopravy a spojov.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
SEVAK, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Ernst and Young
Signis
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved