Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

Peter Helexa
Slovenská pošta, generálny riaditeľ

Kreativ Gang
Visual Gang

Dagmar Cagáňová
Prodekanka pre zahraničné projekty, MTF STU BA

Jana Loučková
Slovenská pošta, vedúca odboru vzdelávania a rozvoja

Eliška Holienčíková
Maurit, marketingový zástupcaProgramový a vedecký výbor

 

Assoc. Prof. Baumann Stephan (TU Dresden)

Ing. Bobková Emília (Česká pošta, s.p.)

Ing. Pavel Bobek (Česká pošta, s.p.)

doc. PhDr. Březinová Olga (VSKE, Ostrava)

Doc. PhDr. Dagmar Cagáňová, PhD. (STU Bratislava, MTF Trnava)

Dr. h. c. prof. Ing. Čorejová Tatiana, PhD. (FPEDAS, UNIZA)

Ing. Fabuš Juraj, PhD. (FPEDAS, UNIZA)

Ing. Fľak Ján, PhD. (UpREKaPS Žilina)

RNDr. Hájek Tomáš (ADMEZ, ČR)

doc. Ing. Kremeňová Iveta, PhD. (FPEDAS, UNIZA)

prof. Ing. Križanová Anna, PhD. (FPEDAS, UNIZA)

Assoc. Prof. Dr. Mačerinskiené Irena (FE Vilnius University)

JUDr. Michvocík František (Slovenská pošta, a.s.)

Dr. Ing. Reiner Keil (TU Dresden)

Ing. Lenka Rudišárová (Česká pošta, s.p.)

Doc. Ing. Jana Šujanová, PhD. (STU Bratislava, MTF Trnava)

Prof. Dr. Stopka Ulrike (TU Dresden)

prof. Ing. Štofková Jana, PhD. (FPEDAS, UNIZA)

doc. Ing. Švadlenka Libor, Ph.D. (DFJP UPCE Pardubice)

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
SEVAK, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Ernst and Young
Signis
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved