Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

Programový a vedecký výbor

 

Assoc. Prof. Baumann Stephan (TU Dresden)

Ing. Bobková Emília (Česká pošta, s.p.)

Ing. Pavel Bobek (Česká pošta, s.p.)

doc. PhDr. Březinová Olga (VSKE, Ostrava)

Doc. PhDr. Dagmar Cagáňová, PhD. (STU Bratislava, MTF Trnava)

Dr. h. c. prof. Ing. Čorejová Tatiana, PhD. (FPEDAS, UNIZA)

Ing. Fabuš Juraj, PhD. (FPEDAS, UNIZA)

Ing. Fľak Ján, PhD. (UpREKaPS Žilina)

RNDr. Hájek Tomáš (ADMEZ, ČR)

doc. Ing. Kremeňová Iveta, PhD. (FPEDAS, UNIZA),

PhDr. Kyrinovičová Irena (MDaV SR),

prof. Ing. Poliak Miloš, PhD. (dekan FPEDAS, UNIZA)

Assoc. Prof. Dr. Mačerinskiené Irena (FE Vilnius University)

Ing. Juraj Donoval, PhD. (Slovenská pošta, a.s.)

Dr. Ing. Reiner Keil (TU Dresden)

Ing. Lenka Rudišárová (Česká pošta, s.p.)

Doc. Ing. Jana Šujanová, PhD. (STU Bratislava, MTF Trnava)

Prof. Dr. Stopka Ulrike (TU Dresden)

prof. Ing. Štofková Jana, PhD. (FPEDAS, UNIZA)

doc. Ing. Švadlenka Libor, Ph.D. (DFJP UPCE Pardubice)

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved