Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

Peter Helexa
Slovenská pošta, generálny riaditeľ

Kreativ Gang
Visual Gang

Dagmar Cagáňová
Prodekanka pre zahraničné projekty, MTF STU BA

Jana Loučková
Slovenská pošta, vedúca odboru vzdelávania a rozvoja

Eliška Holienčíková
Maurit, marketingový zástupcaTémy

MARKETING:

 • e-marketing,
 • segmentácia trhu so vzdelávacími službami,
 • marketingová komunikácia vzdelávacej inštitúcie,
 • marketingový mix vzdelávacej inštitúcie,
 • corporate design vzdelávacej inštitúcie,
 • marketingová stratégia vzdelávacej inštitúcie,
 • úloha marketingu vo vzdelávacej inštitúcii,
 • prezentačné zručnosti,
 • výučba marketingu na univerzitách,
 • sociálne siete a marketing,
 • ďalšie marketingové aktivity vzdelávacej inštitúcie.

MANAŽMENT:

 • interoperabilita metód riadenia so strategickým zámerom
 • organizácie,
 • procesné riadenie,
 • e-learning,
 • znalostný manažment, učiaca sa organizácia,
 • výučba manažmentu na univerzitách,
 • manažment ako súčasť riadenia vzdelávacej inštitúcie,
 • marketing manažment,
 • ďalšie aktivity súvisiace s manažmentom vzdelávacích inštitúcií.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
SEVAK, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Ernst and Young
Signis
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved