Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

Témy

MARKETING:

 • e-marketing,
 • segmentácia trhu so vzdelávacími službami,
 • marketingová komunikácia vzdelávacej inštitúcie,
 • marketingový mix vzdelávacej inštitúcie,
 • corporate design vzdelávacej inštitúcie,
 • marketingová stratégia vzdelávacej inštitúcie,
 • úloha marketingu vo vzdelávacej inštitúcii,
 • prezentačné zručnosti,
 • výučba marketingu na univerzitách,
 • sociálne siete a marketing,
 • ďalšie marketingové aktivity vzdelávacej inštitúcie.

MANAŽMENT:

 • interoperabilita metód riadenia so strategickým zámerom
 • organizácie,
 • procesné riadenie,
 • e-learning,
 • znalostný manažment, učiaca sa organizácia,
 • výučba manažmentu na univerzitách,
 • manažment ako súčasť riadenia vzdelávacej inštitúcie,
 • marketing manažment,
 • ďalšie aktivity súvisiace s manažmentom vzdelávacích inštitúcií.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved