Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

Peter Helexa
Slovenská pošta, generálny riaditeľ

Kreativ Gang
Visual Gang

Dagmar Cagáňová
Prodekanka pre zahraničné projekty, MTF STU BA

Jana Loučková
Slovenská pošta, vedúca odboru vzdelávania a rozvoja

Eliška Holienčíková
Maurit, marketingový zástupca

Novinky

všetky novinky »


Termíny

Názov príspevku s krátkou anotáciou je potrebné zalsať do: 20. 7. 2018

Potvrdenie zaradenia do programu do: 31. 7. 2018

Celé príspevky na publikovanie v zborníku zaslať do: 16. 9. 2018

Prihlasovanie sa na konferenciu do: 21. 10. 2018

Úhrada vložného do: 21. 10. 2018

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
SEVAK, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Ernst and Young
Signis
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved